Kvačkarice in pletilje

Kvačkarice in pletilje

Odejice izdelujejo naslednje prostovoljke kvačkarice in pletilje:

1. Nataša Širić - Brestanica

2. Dragica Perc - Sevnica

3. Tanja Košar - Sevnica

4. Vida Viderovi - Kočevje

5. Urška Erjavec - Ljubljana

6. Mira Peršič - Osilnica

7. Silvestra Plaznik - Nazarje

8. Beti Tomšič - Središče ob Dravi

9. Tatjana Žokš - Maribor

10. Milena Počivavšek - Rimske Toplice

11. Alenka Vižin - Nova Gorica

12. Boža Avguštin - Senovo

13. Monika Lipej - Krško

14. Sonja Stupar - Krško

15. Maja Pikel - Kisovc

16. Lidija Jost - Žalca

17. Štefka Simončič - Boštanj

18. Matejka Apotekar - Celje

19. Sonja Kreča - Škocjan

20. Sandra Dermelj - Šentjanž

21. Nataša Petrič - Prevalje

22. Irena Hribar - Sevnica

23. Nevenka Slapar - Dob

24. Irena Obelšar - Poklek nad Blanco

25. Breda Volarič - Loka pri Zidanem mostu

26. Jožica Trpin - Šmartnega

27. Mojca Bregar Goričar - Podbočja

28. Marjanca Bromše - Brestanica

29. Pia Žvan - Novega Mesta

30. Jasna Vlah - Kočevja

31. Ljudmila Milošić - Ptuja

32. Tamara Kotnik - Grobelno

33. Marija Fajfer - Boštanj

34. Alenka Zimer - Domžale

35. Marjana Zakšek - Blanca

36. Tina Smolnikar - Domžale

37. Darja Sreš - Beltenci

38. Jožica Trpin - Šmartno pri Litiji

39. Sonja Jeriša - Logatec

40. Neda Busar - Sevnica

41. Ada Kovačič - Pod sreda

42. Mojca Seničar - Dol pri Hrastniku

43. Urška Lavrih Šentvid pri Stični

44. Zinka Možic - Sevnica

45. Anja Pihler - Spodnji Duplek

46. Marjana Češnjevar - Senovo

47. Alenka Železnik - Sevnica

48. Senada Ičanović - Škofja Loka

49. Simona Visenjak - Polenska

50. Slavica Duler - Brestanica

51. Branka Solomun - Brestanica

52. Bojana Pernar - Krško

53. Simona Zrim - Višnja gora

54. Fani Kamnikar Šeme

55. Marija Golob - Novo mesto

56. Ksenja Dermelj - Šentjanž

57. Tatjana Sedej - Kočevje

58. Leonida Končan - Straža

59. Žaklin Đurić

60. Fani Prah - Boštanj

61. Knez Lazar Damjana - Radeče

62. Irena Košir - Sevnica

63. Silva Gorenjec - Šentjanž

64. Dragica Tomšič - Kočevje

65. Marjeta Pavlin - Trbovlje

66. Ana Žveglič - Senovo

67. Ana Lubi - Kozje

68. Mateja Ziherl - Kranj

69. Majda Gorišek - Sevnica

70. Urška Kočevar - Boštanj

71. Anita Dimitrišin - Krško

72. Nina Pfeifer Simončič - Boštanj

73. Sonja Zorko Snoj - Ljubljana

74. Renata Jakopin - Hrpelje

75. Ely Mekiš - Sevnica

76. Brigita Bedek - Radeče

77. Dragica Babič - Žalec

78. Darja Bukovec - Straža

79. Sonja Krulc - Sevnica

80.
V tej kategoriji trenutno ni izdelkov.